Denemarken

SciFi in Ag: chatbot met je planten?

Old houses in Denmark

Precisielandbouw gaat over het nauwkeurig beheren van variaties in het veld, om meer voedsel te verbouwen met minder middelen en door de productiekosten te verlagen. Het kan een verschil maken in de voedselproductie, geconfronteerd met de uitdaging van een groeiende wereldbevolking, en kan boeren helpen bereiken: meer duurzaamheid, milieubescherming, hogere productiviteit en economische voordelen.

Wat gebeurt er in de branche?

De hoogste acceptatiegraad van precisielandbouw wordt gezien in de Verenigde Staten, Duitsland, Australië en Brazilië, terwijl Azië-Pacific naar verwachting recordhoge adoptiepercentages zal laten zien in de prognoseperiode. Nu de regeringen van verschillende landen subsidies verstrekken aan boeren voor het gebruik in hun teelt, wordt verwacht dat de adoptiegraad ook in de andere regio’s zal toenemen. Verschillende technologieën die de markt domineren zijn GNSS/GPS-systemen, GIS, Remote Sensing en VRT, waar VRT het snelst groeiende segment is met een robuuste CAGR van 16% tijdens de prognoseperiode.

AGCO Corporation nam Cimbria over, een Nederlandse leverancier van apparatuur voor graan, zaad en poeders. De overname van Cimbria zal helpen om hun activiteiten geografisch in Denemarken uit te breiden en te versterken. Het bedrijf biedt ook mobiele tools die toegang bieden tot grote hoeveelheden gegevens en informatie met betrekking tot gewassen, wat de landbouw verder verbetert. John Deere heeft Monsanto’s Precision Planting overgenomen. Deze overname zal het bedrijf helpen de digitale landbouw te maximaliseren en helpt bij het naadloos verzamelen van infield-agronomische gegevens.

Precisielandbouw – Marktdynamiek

Minder beschikbaarheid van productieve grond, constante verandering in klimatologische omstandigheden en het strikte regelgevingskader hebben geleid tot een toenemende vraag naar een effectievere en efficiëntere landbouwsector. Met de komst en implementatie van moderne technologieën wordt het beheer van de landbouwgrond competenter. Automatiseringstechnologie, sensoren, geo-mapping en big data-analysetools helpen bijvoorbeeld klimaat- en bodemgegevens te evalueren, wat de algehele efficiëntie van de landbouw verhoogt.

Innovatie en technologie hebben geleid tot grote ontwikkelingen in verschillende sectoren, waaronder de landbouw. Sensing-technologieën, softwaretoepassingen, communicatiesystemen, oplossingen voor gegevensanalyse en positioneringstechnologieën zijn enkele van de nieuwste technologieën die worden gebruikt. Verschillende technologieën, zoals machines zonder bestuurder en drone-gewassenstofzuigers, bieden vitale kansen voor de groei.

In 2016 domineerde Noord-Amerika de markt voor precisielandbouw met een aandeel van ongeveer 50%. De Verenigde Staten en Canada domineren het marktaandeel in deze regio. Grootschalige landbouwgronden, een altijd bestaande behoefte om de opbrengst te verhogen en hoge arbeidskosten zullen de markt in de regio stuwen. De boeren zijn zeer bekwaam en bereid om nieuwe technologieën te omarmen. De meeste landbouwbedrijven en boeren zijn echter sterk afhankelijk van export om inkomsten en prijzen op peil te houden, wat de marktdynamiek in de nabije toekomst kan veranderen. Azië-Pacific is geïdentificeerd als een regio die zijn maximale potentieel op dit gebied nog moet bereiken.

Zal de wereldwijde precisielandbouw tot 2022 een ongekende opwaartse groeitrend laten zien?

Volgens een rapport van een marktonderzoeksbureau zal de wereldwijde markt voor precisielandbouw naar schatting een waarde bereiken van 5,98 miljard dollar in 2022, met een CAGR van 12,97% in 2017-22. In de afgelopen 10 jaar is precisielandbouw geëvolueerd van goede wetenschap naar goede praktijk en heeft het wereldwijd een ongekende groei doorgemaakt. 70 tot 80% van de nieuwe landbouwmachines die tegenwoordig worden verkocht, bevat een of andere vorm van precisielandbouw. Azië-Pacific zal naar verwachting de snelstgroeiende markt zijn met een CAGR van ongeveer 21% in 2017-2022. De belangrijkste factor die de marktgroei in Azië-Pacific stimuleert, is een verhoogde opbrengst en winstgevendheid, die boeren ertoe aanzet technologie voor gewasmonitoring te gebruiken. Australië heeft het grootste marktaandeel in deze regio.

Concurrentieanalyse

Dit marktrapport omvat concurrerende landschapsarchitectuur van 17 bedrijven die betrokken zijn bij de precisielandbouwindustrie, waaronder grote spelers, zoals AGCO Corporation, Ag Leader Technology, Monsanto, Deere & Company en Lindsay. De markt van is vrij gefragmenteerd met de aanwezigheid van meerdere lokale en regionale spelers. De markt van precisielandbouw is nog steeds een opkomende markt, maar de merkentrouw in bepaalde segmenten is naar verluidt goed. Landbouwmachines en serviceondersteuning zijn de twee belangrijkste segmenten met merkloyaliteit.

Je houd misschien ook van..